Lọc nước Partek - công nghệ màng sợi rỗng

Thương hiệu Partek là thương hiệu được Paragon Water Việt Nam phát triển với những công nghệ phát triển phù hợp với thị trường Việt nam với những đặc thù như độ đục cao, nhiễm kim loại nặng và vi sinh.